โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

BU-MOOC's BU001

Welcome to BU-MOOC's BU001

  • การวัดประเมินผล
  • ผ่านแบบทดสอบอย่างน้อย 50% (แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน70% แบบทดสอบขั้นสูง30%)
  • ประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate)
  • สำหรับผู้ที่เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีขั้นตอนดังนี้
  • ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรตามวีดีโอนี้
  • การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ตามวีดีโอนี้


 

ตอนที่ 1:รู้ทันป้องกันภัยร้าย

 ตอนที่ 2: Wifi ฟรี เสี่ยงแค่ไหน และการอัพเดทเวอร์ชันมือถือ

ตอนที่ 2: Wifi ฟรี เสี่ยงแค่ไหน และการอัพเดทเวอร์ชันมือถือ

 ตอนที่ 3: การแบคอัพข้อมูลมือถือ

ตอนที่ 3:การแบคอัพข้อมูลมือถือ

 แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน (การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม)
แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน

 เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว

แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน (การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม)

 แบบทดสอบขั้นสูง (การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม)
แบบทดสอบขั้นสูง

 เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว

แบบทดสอบขั้นสูง (การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม)

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

 ตอนที่ 1: ซื้อสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัย

ตอนที่ 1: ซื้อสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัย

 ตอนที่ 2: หลอกให้เชื่อแล้วเชือด

ตอนที่ 2: หลอกให้เชื่อแล้วเชือด

 ตอนที่ 3: เรียกดูเว็บอย่างปลอดภัย

ตอนที่ 3: เรียกดูเว็บอย่างปลอดภัย

 แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน (HTTP (Hypertext Transfer Protocol))
แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน

 เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว

แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน (HTTP (Hypertext Transfer Protocol))

 แบบทดสอบขั้นสูง (HTTP (Hypertext Transfer Protocol))
แบบทดสอบขั้นสูง

 เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว

แบบทดสอบขั้นสูง (HTTP (Hypertext Transfer Protocol))

 ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 ตอนที่ 1: CYBER BULLYING

ตอนที่ 1: Cyber Bullying

 ตอนที่ 2: Fair usage policy

ตอนที่ 2: Fair usage policy

 ตอนที่ 3: พรบ. คอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

ตอนที่ 3: พรบ. คอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

 แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน (ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย)
แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน

 เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว

แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน (ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย)

 แบบทดสอบขั้นสูง (ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย)
แบบทดสอบขั้นสูง

 เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว

แบบทดสอบขั้นสูง (ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย)

 แบบประเมินรายวิชา

 แบบประเมินรายวิชา

แบบประเมินรายวิชา

Related

No comments yet
Comment
Goragod.com
^