10:18
 
 

การเขียนคำขวัญ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 267 ครั้ง16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 
 
11:57
 
 

คำสันธาน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 413 ครั้ง1 วันที่ผ่านมา
 
 
5:31
 
 

นิทาน เรื่อง ลูกยางเดินทาง

การดู 860 ครั้ง6 วันที่ผ่านมา
 
 
2:08
 
 
 
9:10
 
 
 
6:31
 
 

อักษรนำ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 846 ครั้ง1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
3:44
 
 

พระมหากษัตริย์ไทย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 679 ครั้ง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
4:31
 
 
 
3:25
 
 

คำอุทาน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 1.2K ครั้ง3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
6:37
 
 

การใช้พจนานุกรม - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 930 ครั้ง3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
6:54
 
 

คำราชาศัพท์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 821 ครั้ง3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
6:04
 
 
 
7:07
 
 
 
2:00
 
 
 
8:58
 
 

สื่อสารสนเทศ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 480 ครั้ง1 เดือนที่ผ่านมา
 
 
4:58
 
 

คำเชื่อม - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

การดู 1.6K ครั้ง1 เดือนที่ผ่านมา