รายการเพื่อการศึกษา จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Media Player ในการชมรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ออกอากาศ สศทท.1
(DLTV 1)ประถมศึกษาปีที่ 1
   
ออกอากาศ สศทท.2
(DLTV 2)ประถมศึกษาปีที่ 2
 
ออกอากาศ สศทท.3
(DLTV 3)ประถมศึกษาปีที่ 3
   
ออกอากาศ สศทท.4
(DLTV 4)ประถมศึกษาปีที่ 4
 
ออกอากาศ สศทท.5
(DLTV 5)ประถมศึกษาปีที่ 5
   
ออกอากาศ สศทท.6
(DLTV 6)ประถมศึกษาปีที่ 6
 
ออกอากาศ สศทท.7
(DLTV 7)มัธยมศึกษาปีที่ 1
   
ออกอากาศ สศทท.8
(DLTV 8)มัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ออกอากาศ สศทท.9
(DLTV 9)มัธยมศึกษาปีที่ 3
   
ออกอากาศ สศทท.10
(DLTV 10)มัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ออกอากาศ สศทท.11
(DLTV 11)มัธยมศึกษาปีที่ 5
   
ออกอากาศ สศทท.12
(DLTV 12)มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ออกอากาศ สศทท.13
(DLTV 13)สายอาชีพ
   
ออกอากาศ สศทท.14
(DLTV 14)ภาษาอังกฤษ
 
ออกอากาศ สศทท.15
(DLTV 15)อุดมศึกษา
1. ข้อมูลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เช่น แบบเข้าร่วมโครงการ, แบบ IRD ,โปรแกรมอ่านเอกสารคู่มือ
2. คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดคู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
3. คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดคู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เฉพาะ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3) หมายเหตุ : ม.4 - ม.6 เอกสารยังไม่เรียบร้อย
4. คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่่ 1/2560 (ดูหน้าแรก)
รายละเอียดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่่ 1/2560 (ดูหน้าแรก) หรือ คัดลอกลิงค์นี้ https://goo.gl/op24RE ไปวางในช่อง URL
5. ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรร

รายละเอียด