มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2] 
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2] [3]
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 12/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2]
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2]
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2]
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2]
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2]
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2]
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9][10] [11]
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ ดาวน์โหลด ] 
 เรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา [ ดาวน์โหลด ] 
 เรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา [ ดาวน์โหลด ] 
 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดาวน์โหลด [ เอกสารแนบ ]
 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดาวน์โหลด]
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนว 13 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (นักเรียนในประราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และ ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง รับสมัครคัดเลอกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดาวน์โหลด ]
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 [ ประกาศฯ ] [ ใบสมัคร ] [ ข้อตกลง ] [ การประเมิน ]
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [ คลิก ]
 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [ คลิก ]
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [ คลิก ]
 เรื่อง การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ คลิก ]
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ประกาศ ]
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ประกาศ ]
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ประกาศ ]
 เรื่อง การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ ประกาศ ]
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกาศ ]
ที่ ศธ 0277/2875 การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจําปี ๒๕๖๒ 
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/2870 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/2240 ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ พื้นที่ภาค 8 ปีที่ 3 (รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8) 
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/2031 การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1980 การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1753 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1380 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1262 การคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1247 การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยอักษา (G)
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1232 การนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1227 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1310 แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการภาคเรียนที่ 1/2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1270 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2560 (ค้างจ่ายร้อยละ 0.91)
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1261 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1111 การเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1034 การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1022 การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1049 ประกาศอัตราการอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/1058 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/1000 (ถึง โรงเรียนเอกชนในสังกัด) การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/999 การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ถึง หน่วยงานทางการศึกษา)
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/998 การตรวจติดตามการดำเนินโครงกาารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/983 การประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/969 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/958 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/928 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/823 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือยืมเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/820 การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/764 การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/754 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/725 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/722. การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้ "มูลนิธทิุนการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ ๑๐ 
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/722 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/708 การจัดงานหรือกิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/145 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแปลงขยะเป็นทุนเพื่อเยาวชนในท้องถิ่นภายใต้โครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/660 แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/586 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/608 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/794 การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" 
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/589 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อเอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/576 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/557 การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/527 การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/502 การเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/524 การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2561