วิธีการเข้าใช้งานเว็บเมล์ สำหรับ ครู บุคลากร ผู้บริหาร ร.ร. เท่านั้น 

 

ข้อตกลงการใช้งานฟรีอีเมล์
ความสำคัญของการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ ร.ร.ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ และการบริการ ร.ร.ได้กำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด่านล่างและเราขอประกาศว่าเราจะดำเนินการตามนโยบาย
 
โดยร.ร.ดำเนินการตามกฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว แนวทางที่รัฐบาลกำหนด และมาตรฐานอื่นๆในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังรายละเอียดข้อตกลงดังนี้
 1. ร.ร.จะเก็บสะสมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกกฏหมายและเป็นธรรม และจะใช้และส่งมอบข้อมูลภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ ในกรณีที่ ร.ร.จำเป็นต้องดำเนินการเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่กำหนด เราจะติดต่อบุคคลนั้นๆเพื่อเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และจัดทำข้อตกลงในการใช้ข้อมูล ข้อมูลจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตุประสงค์ดังกล่าว
 2. ร.ร.มีมาตรการป้องกันและรับมือกับการเข้าดูข้อมูลโดยมิชอบ ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลถูกทำลาย ข้อมูลเท็จ และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายใน การให้บริการนี้
 3. ทางโรงเรียนจะจัดการกับคำขอเปิดเผย แก้ไข ลบ หรือหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการร้องเรียนและการปรึกษาอย่างจริงใจและรวดเร็ว
 4. ร.ร.จะดำเนินระบบเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ เทรนด์สังคมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และคำขอจากท่าน
 5. ร.ร. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฟรีอีเมล์นี้ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ log ไฟล์ 90 วัน เพื่อเป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
 6. ร.ร.ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บริการอีเมล์บัญชีนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบโดยล่วงนี้
 7. การกระทำใดๆที่เป็นการผิดระเบียบหรือกฎหมายผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้
 
 
 

 

 

1.เปิดหน้า Webmail ของท่านขึ้นมา

(URL สำหรับเข้า Webmail:  http://sumontarsuksa.ac.th/webmail หรือ webmail.sumontarsuksa.ac.th )

 

 

2.Login เข้า Webmail

 • Email Address: ชื่ออีเมล์ของท่าน (Ex. yourname@sumontarsuksa.ac.th)
 • Password: รหัสผ่านอีเมล์

 

3.กดปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ

 

 

 

บัญชีรายชื่อ เข้าใช้งาน ระบบประเมินและวัดผลการเรียน รวมถึงระบบอีเมล์  สำหรับบุคลากร ครู  ผู้บริหาร ร.ร.

 

 • *.กรุณา ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ด้วยตัวม่านเอง  หลังจากเข้าใช้งานครั้งแรก
 • Change Password เปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมล์

 

 • E-mail Forwarders ตั้งค่าการส่งต่ออีเมล์

 

 • Auto Responders ตั้งค่าเพื่อการส่งอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ

 

 • E-mail Address Trace ตรวจสอบการรับ-ส่งเมล์

 

 • Account Level Filtering ตั้งค่าการกรองอีเมล์

 

 • Logout เมื่อต้องการออกระบบ

 

 

 

 

4. ให้เลือกคลิกที่รูป RoundCube เพื่อเข้าสู่ mail box RoundCube            

 

จากรูป

 

 • Compose  เขียนจดหมายอีเมล์
 • Reply  ตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา
 • Reply all  ตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล์ฉบับนั้น
 • Forward  ส่งต่ออีเมล์ ที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น
 • Delete  ลบอีเมล์
 • Mark  

* ทำเครื่องหมายว่าอ่านอีเมล์

* ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเมล์

 

 • Address Book  สมุุดรายชื่อผู้ต่อ
 • Inbox  กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
 • Drafts  กล่องจัดเก็บจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จและยังไม่ได้ถูกส่งออกไป
 • Sent  กล่องจัดเก็บจดหมายที่ส่งออกไป
 • Junk  กล่องจัดเก็บจดหมายที่ไม่ต้องรับ (ขยะอีเมล์)
 • Deleted Items กล่องจัดเก็บจดหมายที่ถูกลบออกไปจากกล่องอื่นๆ

 

 

 

 

 

5 . วิธีการส่งอีเมล (Compose)

 

 

 • From  ชื่ออีเมลของคุณ

 

 

 

 

 • Subject  ระบุหัวเรื่อง หรือหัวข้อ ของอีเมลฉบับที่จะทำการส่ง

 

 • Editor Type  คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหา ได้ทั้งแบบประเภท ตัวหนังสือ และ HTML

 

 • Priority  คุณสามารถปรับระดับ ของความสำคัญของอีเมล์ที่คุณจะส่งได้

(Ex. ต้ำมาก, ต่ำ, ปกติ, สูง และสูงมาก)

 

 • Return receipt  ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่เพราเทสไปแล้วไม่มีเมลเด้งกลับมาบอก

 

 • Delivery status notification  แจ้งเตือนสถานะการส่งอีเมล

 

 • Save sent message in  คุณสามารถบันทึกข้อความอีเมล์ที่ส่งออกได้ที่ เมนู Send Item หรืออื่นๆ ที่คุณต้องการ

 

 • Attach a File  คุณสามารถแนบไฟล์เอกสารในการส่งอีเมล์ได้โดยคำสั่งนี้

 

6.  Address Book  ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บรายชื่อ รายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่บุคคลต่าง ๆ ที่เราต้องการเก็บเป็นข้อมูล ทำให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถแยกเป็น Folder ที่ติดต่อสำหรับที่ทำงาน ที่บ้าน กลุ่มเพื่อน กลุ่มลูกค้า และตามความพอใจของคุณ และยังใส่รูปภาพ ให้แก่ แต่ละรายชื่อได้อีกด้วย

 

 

 

 

7. Setting  ปรับแต่งค่าส่วนตัว เป็นการตั้งค่าของโปรแกรมอีเมล์ของผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

 

 • User Interface

 

 • Main Options

        ภาษา  คุณสามารถเลือกภาษาของโปรแกรม Round Cude ได้ตามความต้องการ

        เขตเวลา   คุณสามารถเลือก Time Zone ของแต่ละประเทศ ได้ตามความต้องการ

        ประเภทการแสดงเวลา  สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ

        ประเภทการแสดง  วัน - เดือน - ปี  สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ

        Refresh (check for new messages, etc.)  คุณสามารถ อัปเดท ข้อความอีเมลใหม่  ได้ในตามความต้องการ

 

 • Interface skin  สามารถเลือก  Skin ได้ 2 รูปบบ

                         Classic  Skin

 

          Larry  Skin

 

 

 • Mailbox  View

 

 • Main  Options  คุณสามารถปรับแต่งการแสดงของเมล์บอกซ์ของคุณได้
 • Displaying Messages
 • Composing Messages
 • Address Box (สมุดรายชือ)

 

 

 • Folders (กล่องจดหมาย)

 

 • คุณสามารถปรับรายละเอียดของเมนู และสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานได้

ในกล่องจดหมายขาเข้า, กล่องจดหมายร่าง, กล่องจดหมายขาออก.  กล่องจดหมายขยะ และถังขยะ  เวลาคุณมีการใช้งานของพื้นที่ไปเท่าใด

 

 • Identities  (ชือแสดงตัว)

 

 • Settings

 

        ชื่อแสดง  คุณสามารถใส่ชื่อเล่น (Alias Name) ได้ตามความต้องการ

        อีเมล์  คุณสามารถกรอกชื่ออีเมล์ของคุณได้ ได้ตามความต้องการ

        องค์กร  คุณสามารถใส่ชื่อองค์กร (organization) ได้ตามความต้องการ

        ตอบกลับ (Reply-To)  คุณสามารถใส่อีเมล์ที่ต้องการตอบกลับไปหาอีเมลนั้นได้

อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่งอีเมล์

        แอบสำเนาถึง (BCC)  คุณสามารถแอบสำเนาถึงอีเมล์ ได้อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่ง

อีเมล์

 

 • Signature (ลายเซนต์ต่อท้ายข้อความอีเมล์)  คุณสามารถใส้ตัวอักษรเพื่อต่อท้ายข้อความอีเมล์ของคุณได้ตามความต้องการ