จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ กำหนด งานบุญ สารทเดือนสิบ 2562

วันที่ 14 ก.ย. รับตายาย (ยกหฺมฺรับเล็ก)
วันที่ 27 ก.ย. วันยกหฺมฺรับ
วันที่ 28 ก.ย. วันส่งตายาย (วันบังสุกุล)

นักเรียนสามารถ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสารทเดือนสิบได้ที่นี้

ความเป็นมาของเทศกาล สารทเดือนสิบ

ประเพณีสารทเดือนสิบ