วิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง 

Coding คืออะไร ทำไมเด็กๆ ต้องเรียน

Coding Thailand X BNK48

ไขความลับ!!! Coding คืออะไร ทำไมต้องเรียน?

คุณพ่อ คุณแม่หลายคน คงยังไม่เข้าใจว่า มันคืออะไร และทำไม่ต้องเรียน เรียนแล้วอะไร และดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสำคัญ ในหลายประเทศทั่วโลกเองก็ต่างก็สนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้เรียน
.
Coding สำหรับเด็กจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดลำดับการทำงาน การวางแผน ช่วยเน้นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา มีหลักการวางลำดับขั้นตอนการคิด

ทำความรู้จัก Coding

Coding คืออะไร ช่วงนี้พ่อแม่หลายคนคงหาข้อมูลกันใหญ่ เนื่องจากมีคนพูดถึงกันเยอะ และดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อหลายๆ ประเทศในเอเชียต่างก็สนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนกัน แถมยังมีแนวโน้มว่าเด็กที่เรียนจะมีอายุน้อยลง

“โค้ดดิ้ง (Coding) เป็น Broader term ส่วน คอมพิวเตอร์ โค้ดดิ้ง (Computer coding) หรือ โปรแกรมมิ่ง (Programming) เป็น Narrow term คือมีความหมายที่แคบกว่า หรือเป็น Subset

การแต่งเพลง วางลำดับตัวโน้ตดนตรี จึงเป็นการโค้ดดิ้ง การออกแบบท่าเต้น ลำดับท่าเต้น ท่ารำ ก็เป็นการวางโค้ด การเขียนกลอน การเขียนแผนธุรกิจ ลำดับการวางแผน การเขียนลำดับความคิด เช่น Mind map ก็เป็นการโค้ดดิ้ง เด็กๆ จะเขียนบอกเพื่อน ถึงขั้นตอนการทอดไข่เจียว ก็ใช้หลักการโค้ดดิ้ง หรือแม้แต่การเขียนสื่อสารลำดับขั้นตอนการทำงานใดๆ เช่น การทำโครงงาน ก็เป็นการเขียนเป็นผังงานหรือโค้ดได้ โค้ดดิ้งจึงเกี่ยวพันกับชีวิต การวางแผน การคิด และการแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์โค้ดดิ้ง หรือ การเขียนโปรแกรม หมายถึงการเขียนลำดับขั้นตอน การวางคำสั่ง การสั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งมี ข้อตกลง รหัส หรือภาษาสั่งการที่สร้างขึ้นมาเฉพาะ มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ Syntax ที่กำหนดความหมาย (Semantic) ที่แน่นอน ไม่ให้กำกวม คอมพิวเตอร์โค้ดดิ้ง จึงเป็นคำที่มีความหมายที่แคบกว่า เพราะเน้นเฉพาะใช้กับคอมพิวเตอร์

วิชาโค้ดดิ้งในโรงเรียน  แต่เดิมวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ แต่ปัจุบันได้ปรับตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้เป็นวิชา วิทยาการคำนวณ และย้ายมาเป็นวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยให้เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

โค้ดดิ้ง (Coding) คือการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ เป็นโค้ด รหัส หรือสัญลักษณ์ โดยมีภาษาที่ใช้ในการ Coding หลายภาษา เช่น C++, PHP, Java และ Python

โครงสร้างของหลักสูตร วิทยาการคำนวณ หรือวิชาโค้ดดิ้ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นขั้นตอน นำการเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือในการฝึกคิดเป็นขั้นตอน ตามแนวทาง Computational Thinking

ICT
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้

Digital Literacy
(รู้เท่าทันดิจิทัล) 

ให้ผู้เรียนรู้ทันเทคโนโลยี ไม่ตกเป็นทาสเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้ 

CODING THAILAND

โครงการ Coding Thailand ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ระดับประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเข้าถึงเยาวชนไทยทั่วประเทศ และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้งยังตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการ โค้ดดิ้ง ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ด้วยการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพื่อ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

ไมโครบิต (micro: bit) คืออะไร

ไมโครบิต (micro: bit) คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานได้โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลาย เช่น Make Code, Python และ Scratch

สามารถเข้าใช้งาน SIMURATOR ได้ที่นี่

ทำความรู้จัก KidBright

Kid Bright คือ บอร์ดสมองกลฝังตัว (Embedded Board) เสมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็ก ๆ ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เราต้องการได้

Kid Bright ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย และประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อการบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นจอ LED ลำโพง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและแสง รวมไปถึงช่องเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอกถึง 4 ช่อง (IN1 – IN4) สามารถเลือกเชื่อมต่อเซนเซอร์ได้ตรงตามการใช้งาน เช่น เซนเซอร์วัดค่าความชื้น เซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือน เซนเซอร์วัดค่าความหนาแน่นของฝุ่น โดยค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์เหล่านี้จะถูกแปลงเป็นค่าดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์อ่านออกและส่งต่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คุณสมบัติในการส่งกระแสไฟฟ้า 5 โวลต์ให้ช่อง USB เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ พร้อมรองรับการส่งสัญญาณดิจิทัลทางช่อง Output เพื่อสั่งบอร์ดอื่นให้ทำงานต่อได้อีกด้วย

เข้าใช้งาน Kid Bright ได้ที่นี่

โรงเรียนได้ร่วมกับ CodingThailand.org

โรงเรียนได้ร่วมกับ CodingThailand.org  จัดทำเนื้อหาเพื่อเรียนผ่านออนไลน์  นักเรียนและผู้สนใจ สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  "เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อเยาวชนไทยทุกคน" 

คลิกที่นี้เพื่อเข้าเรียน

แชร์เพจนี้

© Copyright 2025 sumontarsuksa  - All Rights Reserved

ทางโรงเรียนใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ ในการใช้บริการบน Platform ของโรงเรียน