ดร.สุมณฑา ไกรนรา 

ผู้อำนวยการ / ผู้รับใบอนุฐาต

CONTACT

2 หมู่ที่ 2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
sumontar@sumontarsuksa.ac.th
082 808 0559