โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Video

Youtube
วิธีการปักหมุดแผนที่ เพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
Youtube
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
Youtube
การใช้สื่อโซเซียลอย่างสร้างสรรค์
Youtube
ภัยคุกคามยุคใหม่ cyber bullying
Youtube
สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2564
Youtube
สอนคิดคณิตศาสตร์ ตอน การอ่านแผนผัง แผนที่
Youtube
สอนคิดคณิตศาสตร์ ตอน โจทย์ปัญหาการแก้สมการ เมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่ามาให้
Youtube
DLTV ป.6 คณิตศาสตร์ | 19 ก.ค. 64 | การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน และจำนวนคละ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง
1
Goragod.com
^