โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Tags Cybersecurity Awareness

BU-MOOC's BU001
BU-MOOC's BU001

25 Jan 2023 0 199

Welcome to BU-MOOC's BU001 การวัดประเมินผล ผ่านแบบทดสอบอย่างน้อย 50% (แบบทดสอบขั้นพื้นฐาน70% แบบทดสอบขั้นสูง30%) ประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) สำหรับผู้ที่เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรตามวีดีโอนี้ การ

1
Goragod.com
^